GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Treći transnacionalni sastanak

Zagreb 15-16.5.2023.

Treći transnacionalni sastanak projektnih timova održan je 15.05. i 16.05.2023.godine u Zagrebu. Sastanku su prisustvovali članovi sva tri projektna tima kao i programeri koji su se putem Zoom platforme uključili u okviru predviđene teme.

Sastanak je otvorila ravnateljica Centra za autizam iz Zagreba, Žarka Klopotan,koja je uputila srdačne reči dobrodošlice. Nakon toga podsetila je prisutne na redosled i trajanje planiranih aktivnosti tokom sastanka , u skladu sa agendom koja je svima dostavljena pre puta .

Tokom dvodnevnog sastanka timovi su evaluirali realizovane projektne aktivnosti u odnosu na zaduženja. Pri unosu materijala u aplikaciju, kao i tokom primene sa učenicima u nastavi, članovi timova su evidentirali svoja zapažanja. U cilju maksimalnog prilagođavanja budućim korisnicima i unapređivanja kvaliteta same aplikacije, programerima su iznete određene sugestije kako bi zajednički našli najadekvatnija rešenja. Napravljeni su planovi za realizaciju predstojećih aktivnosti, u okviru kojih je i sprovođenje obuka u sve tri zemlje. Ustanove će na različite načine organizovati obuke, u skladu sa mogućnostima.

Pohvaljena je saradnja sa programerima iz firme „Projectland koji su angažovani za izradu softvera“.

Sastanak je protekao u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi. Nakon formalnog dela imali smo priliku da obiđemo vrtić i upoznamo se načinom organizacije rada i razmenimo iskustva sa osobljem .


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.