GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

O projektu

GA-TE (Good Applications To Education)

Evropski projekat podržan od strane Erasmus plus programa koji okuplja 4 partnerske organizacije iz tri različitie zemlje:
1. OŠ „Anton Skala“ iz Srbije
2. Centar za autizam, Hrvatska
3. OŠ „Antona Janše“, Slovenija
Pridruženi partner: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV), Srbija

Cilj projekta je izrada nastavnog materijala prilagođenog učenicima sa različitim smetnjama u razvoju. Nastavni materijal biće u skladu sa nacionalnim kurikulumima pomenute tri zemlje, pratiće nastavne oblasti i teme tri predmeta (maternji jezik, matematika i svet oko nas) i moći će besplatno da se preuzme u PDF formatu.

Nakon kreiranja baze materijala za štampu i upotrebu u neposrednom radu sa decom sledi faza izrade aplikacije koja će se takođe koristiti u edukativne svrhe. Naime, učenici će moći da samostalno ili uz nadzor pristupaju aplikaciji koja će sadržati prilagođen nastavni sadržaj i zadatke za vežbanje. Aplikacije će biti dostupne za besplatno preuzimanje na Play store i AppStore platformama.

Realizacijom projekta značajno će se unaprediti kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama koje se bave obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Nepostojanje jedinstvene baze materijala za učenje i podučavanje znatno otežava rad nastavnika koji neretko samostalno osmišljavaju materijale i prilagođavaju ih učenicima.


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.