GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Priroda i društvo

Кретање
Кретање човека
Кретање људи и животиња
Померање предмета

Осећања
Осећања

Материјали
Материјали - увод
Материјали - дрво
Материјали - метал
Материјали - папир
Материјали - пластика
Материјали - стакло
Материјали - текстил
Материјали - задаци

Жива природа
Жива природа - увод
Жива природа - карактеристике
Жива природа - провера
Човек
Човек - делови тела
Биљке
Делови биљке
Биљке - промене кроз годишња доба
Стадијуми развоја животиња
Жива природа - комбиновано
Жива природа - питања

Нежива природа
Нежива природа - увод
Нежива природа - карактеристике
Нежива природа - припадници
Потребе за неживом природом
Нежива природа - комбиновано
Нежива природа - питања

Оријентација у времену
Дан, ноћ и дани у недељи
Годишња доба, месеци у години
Сат - мерење времена

Оријентација у простору
Оријентација у простору - просторни односи

Рељеф
Рељеф - облици рељефа
Рељеф - воде
Рељеф - задаци

Саобраћај
Превозна средства - друмски саобраћај
Превозна средства - пружни саобраћај
Превозна средства - водени саобраћај
Превозна средства - ваздушни саобраћај
Превозна средства - комбиновано
Безбедност у саобраћају

Животиње
Где живе животиње?
Кретање животиња 1
Кретање животиња 2
Дивље животиње
Дивље животиње - величина
Дивље животиње - станишта
Ланац исхране
Домаће животиње - увод
Домаће животиње - исхарана
Домаће животиње - производи
Домаће животиње и младунци
Кућни љубимци - увод
Кућни љубимци - активности
Где живе кућни љубимци?
Зоо врт - обележја животиња
Зоо врт - делови тела животиња


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.