GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Maternji jezik - srpski

Број именица
Број именица

Род именица
Род

Бајка
Бајка "Црвенкапа"

Именице, глаголи и придеви
Глаголи
Придеви
Именице
Формирање реченице

Прича у сликама
Приче у сликама

Питања
Питање "ко"
Питање "шта"
Питање "шта ради"
Питање "где"
Питања - комбиновано

Реченице
Потврдне и одричне реченице
Обавештајне и узвичне реченице
Упитне реченице

Слика - реч
Биљке
Делови тела
Хигијена
Храна
Намештај
Обућа
Одећа
Пиће
Школски прибор
Животиње

Заменице
Заменице

Слова
Слово А
Слово Б
Слово В
Слово Г
Слово Д
Слово Ђ
Слово Е
Слово Ж
Слово З
Слово И
Слово Ј
Слово К
Слово Л
Слово Љ
Слово М
Слово Н
Слово Њ
Слово О
Слово П
Слово Р
Слово С
Слово Т
Слово Ћ
Слово У
Слово Ф
Слово Х
Слово Ц
Слово Ч
Слово Џ
Слово Ш


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.