GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Materni jezik - slovenščina

Število
Število

Spol
Spol

Pravljica
Pravljica Rdeča kapica

Črke
Črka A
Črka B
Črka C
Črka Č
Črka D
Črka E
Črka F
Črka G
Črka H
Črka I
Črka J
Črka K
Črka L
Črka M
Črka N
Črka O
Črka P
Črka R
Črka S
Črka Š
Črka T
Črka U
Črka V
Črka Z
Črka Ž

Samostalniki, glagoli i pridevniki
Glagoli
Pridevniki
Samostalniki
Tvorjenje povedi

Zgodbe v slikah
Zgodbe v slikah

Vprašalnice
Kaj?
Kaj dela?
Kdo?
Kje?
Vprašalnice združena

Povedi
Pripovedne in vzklicne povedi
Trdilne in nikalne povedi
Vprasalne povedi

Slika - beseda
Rastline
Deli telesa
Higiena
Hrana
Pohištvo
Obutev
Obleka
Pijaća
Šolski pripomočki
Živali

Zaimki
Zaimki


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.