GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Maternji jezik - hrvatski

Slova
Slovo A
Slovo B
Slovo C
Slovo Č
Slovo Ć
Slovo D
Slovo Dž
Slovo Đ
Slovo E
Slovo F
Slovo G
Slovo H
Slovo I
Slovo J
Slovo K
Slovo L
Slovo Lj
Slovo M
Slovo N
Slovo Nj
Slovo O
Slovo P
Slovo R
Slovo S
Slovo Š
Slovo T
Slovo U
Slovo V
Slovo Z
Slovo Ž

Broj imenica
Broj imenica

Rečenice
Jesene i niječne rečenice
Izjavne i usklične rečenice
Upitne rečenice

Slika-riječ
Biljke
Dijelovi tijela
Higijena
Hrana
Namiještaj
Obuća
Odijeća
Piće
Školski pribor
Životinje

Rod imenica
Rod

Zamjenice
Zamjenice

Bajka
Crvenkapica

Imenice, glagoli i pridjevi
Glagoli
Pridjevi
Imenice
Sastavljanje rečenice

Slikopriče
Slikopriča

Pitanja
Pitanje "tko"
Pitanje "što"
Pitanje "što radi"
Pitanje "gdje"
Pitanja - kombinovano


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.