GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Matematika - hrvatski

Geometrijska tijela
Geometrijska tijela

Geometrijski likovi
Geometrijski likovi

Jedinice, desetice i stotice
Jedinice, desetice i stotice

Mjere i mjerenje - novac
Mjere i mjerenje - novac

Oduzimanje do 10
Oduzimanje do 10

Prirodni brojevi do 20
Broj 0
Broj 1
Broj 2
Broj 3
Broj 4
Broj 5
Broj 6
Broj 7
Broj 8
Broj 9
Broj 10
Brojevi od 11 do 15
Brojevi od 16 do 20
Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi
Redni brojevi
Brojevna crta

Prostorni odnosi
Prostorni odnosi

Uspoređivanje skupova
Uspoređivanje skupova

Zbrajanje do 10
Zbrajanje do 10

Crte
Crte


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.