GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

CENTAR ZA AUTIZAM, ZAGREB

Centar za autizam je državna organizacija sa sedištem u Zagrebu koja nudi niz obrazovnih, stručnih i socijalnih usluga za osobe sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) i osobe sa intelektualnim teškoćama.

Centar za autizam je državna organizacija sa sedištem u Zagrebu koja nudi niz obrazovnih, stručnih i socijalnih usluga za osobe sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) i osobe sa intelektualnim teškoćama.

Osim u Zagrebu, Centar ima predstavništvo u Novoj Gradiški. Centar je započeo sa radom 1981. godine kroz prvo vaspitno-obrazovno odeljenje u Osnovnoj školi "Nad lipom" u Zagrebu, a 1983. označava početak sistematske podrške kroz osnivanje Centra za autizam kao jedine specijalizovane ustanove za rehabilitaciju dece i omladine sa autizmom.

Najsnažnija obeležja škole su uključenost u socijalnu zajednicu kroz interakciju korisnika sa vršnjacima i participaciju u životu lokalne zajednice. Takođe, veliki naglasak je stavljen na sistematske i planirane aktivnosti senzibilizacije javnosti o potrebama dece i odraslih sa PSA i intelektualnim teškoćama.

U Centru su zaposleni stručnjaci različitih profila: učitelji defektolozi – edukacijski rehabilitatori, učitelji likovne kulture, učitelji fizičke kulture, učitelji muzičke kulture, veroučitelj, psiholog, socijalni radnik, terapeut senzorne integracije, asistenti u nastavi/pomoćnici (vaspitači, negovatelji i medicinsko osoblje). Zaposleni redovno učestvuju u edukativnim radionicama i okruglim stolovima što u svojstvu predavača, što u svojstvu polaznika u svrhu povećanja vlastitih kompetencija i stručnosti.

U sklopu Centra osnovana je i učenička zadruga "Grana" i akademski časopis "Autizam" koji doprinosi edukaciji stručnjaka i senzibilizaciji društva o specifičnim potrebama i podršci osobama s poremećajima iz autističnog spektra.

Vizija njihove ustanove stavlja naglasak na kontinuiranom potsticanju dodatnog usavršavanja njihovih zaposlenih kako bi svojim korisnicima mogli ponuditi što širu i kvalitetniju uslugu.