GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

OŠ "Anton Skala"

Beograd, Petra Čajkovskog 2a

Osnovna škola „Anton Skala“ bavi se obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Osnovana je 1964. godine i prva je škola na Balkanu koja je 1978. godine otvorila odeljenje za obrazovanje i vaspitanje dece sa autizmom i dugo godina je bila jedina u Srbiji. Škola trenutno ima 89 učenika, od kojih je većina sa autizmom. Imamo ukupno 42 zaposlena (32 nastavnika, a ostalo je nenastavno i tehničko osoblje). Škola je već duži niz godina nastavna baza za studente Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Čitava školska zajednica: osoblje, roditelji, uprava, učenici i prijatelji imaju svoj udeo u zajedničkoj misiji da škola ispuni najviše standarde u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Vizija škole je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualne planove i programe nađemo najbolje rešenje za svakog učenika kako bi dosegao svoj maksimalni potencijal, kako u školi, tako i u budućem životu.

Primena najsavremenijih metoda rada od strane nastavnika sa decom sa autističkim spektrom je doprinela da oni postižu izvanredne rezultate u raznim oblastima. Učenici sa autizmom iz naše škole su snimili prvi muzički CD u Evropi, a jedna od njihovih pesama je himna Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom Republike Srbije. Naši učenici su osvajali mnoge nagrade: Nagrada grada Beograda 2014. godine iz oblasti kulture i umetnosti, najbolja knjiga poezije na takmičenju u Americi, kao i nagrade na brojnim sportskim i drugim takmičenjima.